Aardenburg, Grote- of Sint Baafskerk
Protestantse Kerk - Sint Bavostraat 5

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Aardenburg -

Kerkgebouw
In 959 na Christus is de Sint Baafskerk in Aardenburg gesticht door monniken van de Sint Baafsabdij uit Gent. In het oudste deel van de huidige kerk zijn materialen aanwezig die vermoedelijk afkomstig zijn van het Romeinse Castellum dat zich van 175 tot 270 na Christus op deze plaats bevond.
In circa 1220 is de kerk sterk vergroot, gevolgd door een vergroting in de 14e eeuw.
Als gevolg van schade, aangebracht door diverse gevechten rondom Aardenburg, werd de kerk in de 17e eeuw gerestaureerd. Hierbij werd materiaal gebruikt van de Mariakerk. Deze Kathedraal van Aardenburg was in de Middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoort en is na de Reformatie afgebroken.
Naar aanleiding van gevechtshandelingen in 1944, die ook de Sint Baafskerk te Aardenburg niet onopgemerkt voorbij gingen, is de kerk na de Tweede Wereldoorlog voor de laatste maal gerestaureerd.

Voormalig orgel
De Hervormde Gemeente van de Sint Baafskerk in Aardenburg kocht in 1808 van orgelmaker Gerrit Hooghuys een Van Peteghem-orgel uit 1764. De orgelkas was afkomstig uit de Agustijnenkerk in Brugge. Bij de plaatsing in Aardenburg werden de Cornet en de Fourniture aangevuld en in juni 1809 werd het Van Peteghem-orgel in gebruik genomen.

De dispositie van het voormalige Van Peteghem-orgel (1764) vanaf 1808:

Hoofdwerk:
Prestant
Bourdon
Prestant
Fluit
Nasard
Octaaf
Doublette
Terts
Fourniture
Cornet disc.
Trompet basc./disc.
Vox Humana basc./disc.
Clarion basc./disc.


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
2 voet
1 3/5 voet
III sterk
V sterk
8 voet
8 voet
4 voet

Positief:
Holpijp
Viola di Gamba disc.
Prestant
Fluit
Viola di Gamba
Octaaf
Fluit
Sesquialter
Hobo disc.
Clairon basc.


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
4 voet
2 voet
2 voet
II sterk
8 voet
4 voet

Pedaal:
Aangehangen

Werktuiglijke registers:
Tremulant
 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: Cf’’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: gelijkzwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: elektro-pneumatische kegelladen

In 1853 werd het orgel voorzien van een nieuwe neogotische kas die was ontworpen door H.H. Graus. Het orgel werd hierbij verplaatst naar het koor van de kerk. Deze werkzaamheden werden door de Vlissinger P.M. van Sprang uitgevoerd, die ook de Terts en de Vox Humana door respectievelijk een Bourdon 16’ en een Salicionaal 8’ verving. De Sesquialter van het Positief werd verwijderd.
Aan het einde van de 19e eeuw werd de Fourniture eveneens verwijderd.

De dispositie van het voormalige Van Peteghem-orgel (1764) vanaf eind 19e eeuw:

Hoofdwerk:
Bourdon basc./disc.
Prestant
Salicionaal
Prestant
Fluit
Nasard
Octaaf
Doublette
Terts
Cornet disc.
Trompet basc./disc.
Vox Humana basc./disc.
Clarion basc./disc.


16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
2 voet
1 3/5 voet
V sterk
8 voet
8 voet
4 voet

Positief:
Holpijp
Viola di Gamba disc.
Prestant
Fluit
Viola di Gamba
Octaaf
Fluit
Hobo disc.
Clairon basc.


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
4 voet
2 voet
2 voet
8 voet
4 voet

Pedaal:
Aangehangen

Werktuiglijke registers:
Tremulant Positief
 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: Cf’’’
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: gelijkzwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: elektro-pneumatische kegelladen

Ondanks dat het Van Peteghem-orgel door de oorlogshandelingen in 1944 weinig schade opliep, werd het op advies van de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk gesloopt en vervangen door een nieuw instrument. Het pijpwerk werd als oud metaal verkocht.


Foto İ: Collectie B. van Buitenen

Huidig orgel
De firma D.A. Flentrop uit Zaandam kreeg in 1954 de opdracht een nieuw orgel te bouwen voor de Grote- of Sint Baafskerk in Aardenburg. Hierbij werd het rugwerk gebruikt van het Courtain-orgel uit de Sint Andreaskerk van Groessen dat in circa 1680 was gebouwd en in 1822 was gerepareerd door Lohman.

De dispositie van het voormalige Courtain-orgel (ca. 1680) rond 1850:

Manuaal:
Bourdon
Gedekt
Prestant
Fluit
Quint*
Octaaf
Cimbel
Mixtuur
Kromhoorn
Schalmei


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
1 voet
III-IV sterk
8 voet
8 voet

Pedaal:
Aangehangen

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant
Ventiel
 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g'''
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: gelijkzwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

Nadat J.J. Elbertse & Zn. in 1953 een nieuw orgel in de kerk te Groessen plaatste, werd het rugwerk naar Aardenburg overgebracht. Door architect E.A. Canneman werd een bijpassend hoofdwerk gemaakt. In eerste instantie waren diverse stemmen gereserveerd die al spoedig na de bouw zijn geplaatst. Hierbij werd echter afgeweken van het oorspronkelijke concept. Er kwam een Spitsgamba 8’ in plaats van een Dulciaan 16’ en op het Rugwerk werd een Dulciaan 8’ geplaatst in plaats van een Regaal 8’. De geplande Trompet 8’ van het pedaal werd uiteindelijk een Fagot 16’. Het Courtain/Flentrop-orgel werd in 1955 in gebruik genomen.

De oorspronkelijke dispositie van het Flentrop-orgel (1955) met gebruikmaking van oudere materialen:

Hoofdwerk:
Prestant
Spitsgamba
Octaaf
Fluit
Vlakvluit
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
IV-V sterk

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Fluit
Octaaf
Nasard
Scherp
Dulciaan


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
III sterk
8 voet

Pedaal:
Bourdon
Prestant - transmissie
Nachthoorn
Ruispijp
Fagot

16 voet
8 voet
4 voet
III sterk
16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f’’’
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: Middentoon naar Silberman
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

In 1977 werd het orgel gereviseerd door Flentrop Orgelbouw, gevolgd door een revisie in 1992 door orgelbouwer David Kunst. Hierbij werd het gehele Hoofdwerk leeggehaald maar uiteindelijk werden deze werkzaamheden niet voltooid, waarna uitsluitend het Rugwerk bespeelbaar was.
In 2003 werd besloten om het Courtain/Flentrop-orgel te laten herstellen door de Orgelmakerij Gebr. Reil uit Heerde. Hierbij werd gebruik gemaakt van in 1992 vervaardigd pijpwerk en werden de windladen voorzien van nieuwe slepen en waar nodig van nieuwe stokken. Naast de nodige dispositiewijzigingen werd op het Rugwerk een Tremulant geplaatst, de Fagot 16’ grotendeels vernieuwt en divers koperen pijpwerk vervangen door pijpwerk van orgelmetaal. De stemming, die oorspronkelijk Middentoon naar Silberman was, is gewijzigd in een Neidhart-stemming. Het instrument werd in 2005 opnieuw in gebruik genomen.

De dispositie van het Flentrop-orgel (1955) met gebruikmaking van oudere materialen vanaf 2005:

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Fluit
Quint
Vlakvluit
Mixtuur
Cornet disc.
Trompet


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
IV-V sterk
IV sterk
8 voet

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Fluit
Woudfluit
Nasard
Scherp
Dulciaan


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
III sterk
8 voet

Pedaal:
Bourdon
Prestant - transmissie
Fagot

16 voet
8 voet
16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Rugwerk
Tremulant Rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f’’’
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: Neidhart
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

Geraadpleegde literatuur

Eck, T. van, Jongepier, J. van, Nieuwkoop, H. van (1997)
Het historische orgel in Nederland, deel I (1479-1725)
Rotterdam, Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, 1997

Kluiver, J.H. (1976)
Historische Orgels in Zeeland, deel III Schouwen en Duiveland, Tholen, Zeeuwsch-Vlaanderen
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1976

Aardenburg, Sint Baafskerk in De Orgelkrant, juni 2006

Aardenburg Cultuurstad, geraadpleegd in 2008 van http://www.aardenburg-cultuurstad.nl/baafs.html

Met dank aan
B. van Buitenen
A. van de Wege

 

- Terug naar de top van deze pagina -