Arnemuiden, Eben Haëzerkerk
Protestantste Kerk in Nederland - Kerklaan 6

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Arnemuiden -

Kerkgebouw
Tijdens de kerkenraadsvergadering van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden op 18 juni 1962 werd er geklaagd over de weer zeer slechte toestand van het oude kerkgebouw aan de Lionstraat. Nieuwbouw bleek uiteindelijk de oplossing. In het tweede kwartaal van 1966 kon de nieuwe kerk voor f.530.000,- worden gebouwd. Het is een ontwerp van architectenbureau Steen & Tuinhof uit Vlissingen en werd gebouwd in een nieuwe wijk in Arnemuiden, aan de Kerklaan.
Op 9 maart 1967 werd het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Kerklaan in gebruik genomen.

Orgel
Na de Watersnoodramp van 1953 werd in Nederland het Nationaal Rampenfonds opgericht. Omdat ook de
Gereformeerde Kerk in de Lionstraat schade had opgelopen, gaf het fonds te kennen een nieuw orgel ten bedrage van f35.000,- á f40.000,- te willen financieren. In 1957 ging de kerkenraad dan ook akkoord met de bouw van een orgel door de firma Pels & Van Leeuwen. Het orgel kreeg een plaats op de galerij tegenover de preekstoel. Het bouwproces beliep nog een aantal jaren maar in 1962 werd het nieuwe orgel dan toch in gebruik genomen. De gaanderij werd verstevigd om het gewicht van het 5000 kilo zware orgel te kunnen dragen. Adviseur bij de bouw was Willem Hülsmann. Het Pels & Van Leeuwen-orgel werd op 16 mei 1962 in gebruik genomen.

De dispositie van het Van Leeuwen-orgel (1962):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Woudfluit
Mixtuur
Kromhoorn


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet
IV-VI sterk
8 voet

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Nasard
Scherp


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
IV sterk

Pedaal
Bourdon
Prestant
Fagot


16 voet
8 voet
16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Rugwerk
Tremulant op het rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

In 1967 werd het orgel naar de nieuwe Eben Haëzerkerk aan de Kerklaan overgeplaatst. De overplaatsing werd door de orgelbouwers uitgevoerd.
Begin 2014 is het orgel gereviseerd door de firma Nijsse, waarbij de Woudfluit 2' van het hoofdwerk en de Octaaf 2' van het rugwerk van plaats zijn verwisseld. Van de Mixtuur werden twee koren afgeplakt. De Nasard 1 1/3' van het rugwerk maakte plaats voor een Nasard 3' en de Scherp voor een Terts 1 3/5'.

De dispositie van het Van Leeuwen-orgel (1962):

Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Octaaf
Mixtuur
Kromhoorn


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet
IV sterk
8 voet

Rugwerk:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Nasard
Woudfluit
Terts


8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
1 3/5 voet

Pedaal
Bourdon
Prestant
Fagot


16 voet
8 voet
16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Hoofdwerk-Rugwerk
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Rugwerk
Tremulant op het rugwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen


Links: situatie 1962-1967 in de voormalig Gereformeerde Kerk.
Foto ©: Organum Novum.
Rechts: situatie tot 2014.


Situatie sinds 2014 in de gemoderniseerde kerk.
Foto ©: V. de Ridder.

 

Geraadpleegde bronnen

Feij, P.J. & Mink, G.J. (1988)
100 jaar Gereformeerde kerk Arnemuiden
Arnemuiden, Gereformeerde kerk, 1988

Kriek, P.H., Zandt, H.S.J. (1964)
Organum Novum, orgelbeweging in Nederland sedert 1945
Sneek, Boeijenga, 1964

Met dank aan
P. Bron
P. Feij
V. de Ridder

 

 

- Terug naar de top van deze pagina -