Bath, (voormalig) Vrij Evangelische Gemeente
Voormalig Vrij Evangelische Gemeente

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Bath -

Kerkgebouw
In 1890 werd de Hervormde Kerk van Bath verplaatst naar Rilland. Een gedeelte van de kerkgangers bleef echter in Bath en sloot zich aan bij de Vrij Evangelische Gemeente. In 1890 werd een nieuwe kerk gebouwd door deze gemeente. Overigens had in de 16e eeuw in Bath eveneens een kerk gestaan. Het toenmalige Bath is echter op 5 november 1530 overstroomt.
Bij gevechten rondom de Schelde in de Tweede Wereldoorlog raakte dit gebouw dermate zwaar beschadigd, dat in 1949 besloten werd een
nieuwe kerk te bouwen.


Foto Collectie Zeeuwse Bibliotheek / Zeeuws Documentatiecentrum

Orgel
Of zich in de voormalig Vrij Evangelische Gemeente te Bath tussen 1890 en circa 1944 een pijporgel heeft bevonden, is niet bekend.

 

Geraadpleegde Bronnen

Tramper, A.(1993)
'Het stof dat het verplaatsen van een kerk doet opwaaien: de overbrenging van de kerk van Bath naar Rilland, 1885-1891', in: Nehalennia; bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek.
1993, nummer 96

 

Met dank aan

Zeeuwse Bibliotheek / Zeeuws Documentatiecentrum

 

- Terug naar de top van deze pagina -