Clinge, Sint Henricuskerk
Rooms Katholieke Parochie Oost-Zeeuws-Vlaanderen - 's Gravenstraat 169

- Orgeloverzicht -

Kerkgebouw
In 1876 werd de Sint Henricuskerk te Clinge gebouwd. Het betrof een ontwerp van architect P. Soffers.

Orgel
In 1763 bouwde Deethlof Onderhorst een kabinetorgel dat in circa 1880 in de Sint Henricuskerk in Clinge werd geplaatst. Hierbij breidde orgelmaker Rogier uit Bergen op Zoom de dispositie uit met een Viola di Gamba 8' en een Voix Céleste 8'.
Eind jaren '60 van de vorige eeuw werd gepoogd het orgel te reconstrueren naar de oorspronkelijke toestand door de firma Vermeulen onder advies van C.H. Edskes en Hans van der Harst. Dit was geen eenvoudige opgave daar men alleen van de Mixtuur zeker wiust dat deze oorspronkelijk aanwezig was geweest. Van der Harst bespeelde het orgel bij de ingebruikname op 5 april 1970.

De dispositie van het Onderhorst-orgel (1763) vanaf 1970:

Manuaal:
Prestant disc.
Holpijp bas/disc.
Prestant bas/disc.
Fluit bas/disc.
Quint disc.
Octaaf bas/disc.
Terts
Quint bas
Fluit bas
Mixtuur bas/disc.


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
1 3/5 voet
1 1/2 voet
1 voet
II-III sterk

 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f’’’
Stemming: ?
Toonhoogte: a’ = ?
Tractuur: Mechanische sleepladen

 

 

Zie pagina Discografie

Geraadpleegde bronnen

Kluiver, J.H. (1976)
Historische Orgels in Zeeland, deel III
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1974

Orgelarchief P. Sevestre

 

Met dank aan

M. Magnus

 

- Terug naar de top van deze pagina -