Goes, (voormalige) Rooms Katholieke Maria Magdalenakerk
Voormalig Rooms Katholiekeke Kerk - Singelstraat

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Goes -

Kerkgebouw
Na overgave van de stad Goes in handen van de Prins van Oranje in 1577, werd de Grote-of Maria Magdalenakerk in Goes aan de Protestanten toegewezen.
In 1696 werden twee huizen aan de Singelstraat ingericht tot schuilkerk. Deze huizen waren van rooms-katholieke eigenaren of van de rooms katholieke parochie van Goes. Hiervoor had men het voormalig huis van kunstschilder Eversdijk als schuilkerk in gebruik, dat ten zuiden van de nieuwe schuilkerk stond. Dit werd bij het gereedkomen van de nieuwe schuilkerk omgevormd tot woonhuis van de pastoor.
In 1815 werden de drie naastgelegen huizen afgebroken en werd een nieuw kerkgebouw in Waterstaatstijl gebouwd. De oude schuilkerk en het huis van de pastoor werden afgebroken.
De 19e eeuwse kerk moest in 1903 plaatsmaken voor de huidige Rooms Katholieke Maria Magdalenakerk, die in 1908 gereed kwam. Thans staat hier de Zeeuwse Koorschool.


Situatie vanaf 1815. Tekening : Collectie Gemeente Goes

Eerste orgel
Zie de Sint Eligiuskerk in Hoofdplaat, waar het eerste orgel in 1813 naar toe is overgeplaatst.

Tweede orgel
In 1813 werd een nieuw orgel in de Rooms Katholieke Kerk in Goes geplaatst, dat twee jaar later in de nieuwe kerk werd geplaatst. Het is niet bekend door wie het orgel is gebouwd.
Het is echter al in 1837 verkocht aan de Rooms Katholieke Kerk te Tholen.

Derde orgel
In 1837 werd een nieuw orgel in de kerk geplaatst, dat in 1908 werd overgeplaatst naar de huidige Rooms Katholieke Maria Magdalenakerk te Goes.

 

Geraadpleegde bronnen

Kluiver, J.H. (1973)
Historische Orgels in Zeeland, deel I Noord- en Zuid-Beveland
Middelburg, Me
dedelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1973

"Voorganger katholieke kerk? Onderzoek 'onderkant' Koorschool Goes" in: Nieuwsbrief Zeeuws Erfgoed, jaargang 9, juni 2010

Brochure 'Korte beschrijving van de Parochiekerk H. Maria Magdalena te Goes'

Met dank aan
Gemeente Goes

 

- Terug naar de top van deze pagina -