's Heerenhoek, (voormalige) Sint Willibrorduskerk
Voormalig Rooms Katholieke Parochie - Deken Holtkampstraat?

- Orgeloverzicht - Andere orgels in 's-Heerenhoek -

Kerkgebouw
Het dorp ís-Heerenhoek ligt in de Kraayertpolder die werd bedijkt in 1612. Het toenmalige dorp heette Calishoek dat Ďarm dorpí betekend.
In de 17e eeuw werd een Protestantse kerk gebouwd die in 1902 werd voorzien van een harmonium. Dit kerkgebouw is in 1972 buiten gebruik geraakt en in gebruik genomen als gemeentelijke opslagplaats. In 1985 is het Hervormde kerkgebouw overgeplaatst naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
In 1798 werd een Rooms Katholieke kerk te ís-Heerenhoek gebouwd en werd gewijd aan Sint Willibrord.
De kerk werd in 1870 vervangen door het huidige kerkgebouw.

Eerste orgel
Waarschijnlijk werd rond de ingebruikname op 14 september 1797 een nieuw orgel van bescheiden omvang geleverd aan de nieuwe Katholieke Sint Willibrorduskerk te ís-Heerenhoek. Vermoedelijk is het gemaakt door een zoon van een van de burgemeesters van de stad Antwerpen: J.J. Bekkers. Bekkers was een stiefzoon van de Leidse orgelbouwer J.J. Mitterreither.

Dispositie van het voormalige Bekkers-orgel (ca. 1797):

Manuaal:
Holpijp
Fluit Travers
Prestant
Fluit
Quint
Octaaf
Mixtuur
Cornet disc.


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
III sterk
IV sterk

Pedaal
Aangehangen


 

 

Werktuiglijke registers:
Ventiel

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-d'''?
Pedaalomvang: C-d'?
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a' = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

Het orgel is vermoedelijk in 1818 gesloopt.

Tweede orgel
Zie voor het tweede orgel uit vermoedelijk 1818 de Voormalig Hervormde Kerk te Krabbendijke, waar het orgel in 1834 naar toe is overgeplaatst.

Derde orgel
Zie hiervoor de huidige Sint Willibrorduskerk in 's Heerenhoek, waar dit orgel in 1870 naar toe is overgeplaatst.

 

Geraadpleegde bronnen

Kluiver, J.H. (1973)
Historische Orgels in Zeeland, deel I Noord- & Zuid-Beveland
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1973

Archief P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -