Hoofdplaat, (voormalige) Sint Eligiuskerk
Rooms-Katholieke Kerk - Kersenlaan 6

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Hoofdplaat -

Kerkgebouw
In 1795 werd te Hoofdplaat een Rooms Katholieke Kerk gebouwd. Een verzoek hiertoe werd gedaan door de van origine hoofdzakelijk Belgische inwoners maar dat werd in eerste instantie afgewezen. Pas na de verovering van Zeeuws-Vlaanderen door de Fransen verrees de katholieke kerk. Deze werd in 1861 vervangen door de huidige Sint Eligiuskerk. In 1865 werd de huidige, neogotische Rooms Katholieke Sint Eligiuskerk in gebruik genomen.
Het kerkgebouw is in 2012 gesloten. De herbestemming is nog niet bekend.

Eerste orgel
In 1813 verkreeg de Rooms Katholieke Kerk van Hoofdplaat een orgel, afkomstig uit de Rooms Katholieke Kerk in Goes. Het was een huisorgel dat in de 18e eeuw in de kerk werd geplaatst. Vermoedelijk werd het instrument gebouwd door J.P. de Volder uit Gent.
In 1813 verhuisde dit instrument naar de Rooms Katholieke kerk van Hoofdplaat. Deze overplaatsing werd uitgevoerd door de Brugse Orgelmaker Hooghuys. Bij deze overplaatsing werd de dispositie verkleind.

De dispositie van het voormalige De Volder-orgel (18e eeuw) vanaf 1813:

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Fluit
Doublette
Fluit
Trompet


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
2 voet
8 voet 

Werktuiglijke registers:
Ventiel

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: ?
Stemming: ?
Toonhoogte: a = ? Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

In 1876 moest het orgel in Hoofdplaat wijken voor een nieuw instrument, waarbij het oude orgel werd gesloopt.

Huidig orgel
Het orgel in de St. Eligiuskerk in Hoofdplaat werd in 1876 gebouwd door de firma Adema en was geschonken door mej. Sophia Temmeman.

De oorspronkelijke dispostie van het voormalige Adema-orgel (1876):

Hoofdwerk:
Bourdon
Prestant
Octaaf
Fluit
Trompet


16 voet
8 voet
4 voet
2 voet
8 voet

Bovenwerk:
Holpijp
Salicionaal
Voix Celeste
Fluit Harmonique


8 voet
8 voet
8 voet
4 voet

Pedaal:
Aangehangen aan hoofdwerk

  

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-c'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

 

In 1965 restaureerde de de firma Vermeulen het Adema-orgel waarbij de Trompet 8 van het hoofdwerk werd vervangen door een Ruispijp II sterk. De Voix Celeste 8 van het bovenwerk maakte hierbij plaats voor een Prestant 2.

De dispostie van het voormalige Adema-orgel (1876) vanaf 1965:

Hoofdwerk:
Bourdon
Prestant
Octaaf
Fluit
Ruispijp


16 voet
8 voet
4 voet
2 voet
II sterk

Bovenwerk:
Holpijp
Salicionaal
Fluit Harmonique
Prestant


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet

Pedaal:
Aangehangen aan hoofdwerk

  

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-c'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

 

Laatstelijk was het Adema-orgel in onderhoud bij de firma A. Nijsse & Zn. te Oud-Sabbinge.
In 2015 is het orgel gedemonteerd. Het ligt opgeslagen bij de firma Nijsse.

Geraadpleegde bronnen

Kluiver, J.H. (1973)
Historische Orgels in Zeeland, deel III
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1976

Met dank aan
T. Mollet

 

 

- Terug naar de top van deze pagina -