Kerkwerve, Dorpskerk
Protestantse Kerk
- Weelweg 1

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Kerkwerve -

Kerkgebouw
Vanaf ongeveer 1200 bezat Kerkwerve een kerk, die gewijd was aan de Heilige Pancratius.
In 1575 werd het dorp door De Spanjaarden in brand gestoken waarbij de toren van de kerk verloren ging. Het overgebleven koor, waarop men later een dakruiter plaatste, werd, nadat men in 1895 reeds een houten noodkerk had betrokken, in 1899 afgebroken wegens bouwvalligheid. Tegen de door de kerkvoogdij voorgenomen afbraak was vanuit de Algemene Synodale Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk verzet gerezen maar onderzoek door een onafhankelijke architect had uitgewezen dat herstel onverantwoord was zodat ingestemd werd met afbraak. Op de plaats van de oude kerk verrees in 1900 het huidige kerkgebouw, hetwelk op 14 januari 1901 in gebruik werd genomen.


Foto : J.H. van Vossen

Eerste orgel
Uit rekeningen van de kerk blijkt, dat er al in 1901 sprake was van plannen om een orgel aan te schaffen. Er was toen namalijk een orgelfonds. In 1919 werd van de fa. L. Raar te Delft een tweeklaviers harmonium met een imitatie-pijpenfront aangekocht.
Na de Watersnoodramp van 1953 werd door de fa. Spiering te Dordrecht een electro-pneumatisch unit-orgel geleverd.

De dispositie van het voormalige Spiering-orgel (1953):

Manuaal I:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Octaaf
Quint
Octaaf
Terts


16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
3 voet
2 voet
1 3/5 voet

Manuaal II:
Prestant
Holpijp
Fluit
Nasard
Woudfluit

8 voet
8 voet
4 voet
3 voet
2 voet

Pedaal:
Subbas
Bourdon
Octaaf
Octaaf


16 voet
8 voet
4 voet
2 voet

Werktuiglijke registers:
Tremulant Manuaal II

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-c
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

 

Het werd in 1987 vervangen door een nieuw orgel.


Foto : Collectie P. Sevestre

Huidig orgel
Ter vervanging van het Spiering-orgel in de Dorpskerk te Kerkwerve, dat in slechte staat verkeerde en nauwelijks enige artistieke kwaliteiten bezat, bouwde de fa. Fama en Raadgever, toen nog te Utrecht, in 1987 onder leiding van adviseur J.A. Keppel te Rhoon een nieuw orgel voor deze kerk. De mensuren van het pijpwerk van het nieuwe orgel werden ontleend aan die van het koororgel van de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar. Het orgel van Fama werd op 18 december 1987 in gebruik genomen met o.a. een bespeling door de adviseur.

De dispositie van het Fama & Raadgever-orgel (1987):

Manuaal:
Holpijp
Prestant
Fluit
Octaaf
Mixtuur basc./disc.
Sesquialter basc./disc.


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
III-IV sterk
II sterk

Pedaal:
Aangehangen

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

Geraadpleegde bronnen

"De Mixtuur", nr. 62, blz. 129-130.

"Het Orgel", februari 1991, blz. 64-66.

Programmaboekje van de ingebruikneming

Bulletin SOZK nr. 45 (september 2000), blz. 9-10

 

Met dank aan

G. Kesteloo

 

Zie ook de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -