Orgels in Middelburg

Calvijn College

(Voormalig) Doopsgezinde Kerk

Doopsgezinde Kerk

Engelse Kerk

Evangelisch Lutherse Kerk / Sint Augustinuskerk

Gasthuiskerk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

(Voormalig) Hervormde Kerk 't Zand

(Voormalig kerkgebouw) De Hoeksteen

(Voormalige) Hofpleinkerk

(Voormalige 2e) Hofpleinkerk

Koorkerk

De (voormalige) Morgenster

Nieuwe Kerk

(Voormalige) Noorderkerk

(Voormalige) Noordmonster- of Sint Pieterskerk

Ontmoetingskerk

(voormalige) Oostkerk

Penitentiaire Inrichting, locatie Torentijd

(Voormalige) Segeerstraatkerk

Sint Petrus & Pauluskerk

(Voormalige) Sint Pieterskerk

Ter Hoogekerk

(Voormalige) Waalse Kerk

(Voormalige) Westmonster- of Sint Maartenskerk

Westerkerk

Zeeuwse Muziekschool

Zuiderkerk

Orgels per plaats