Middelburg, (voormalige) Noordmonster- of Sint Pieterskerk
Voormalig Hervormde Kerk - Hofplein

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Middelburg -

Kerkgebouw
In de Middeleeuwen waren er in Middelburg drie kerken: de Westmonster- of St. Maartenskerk, de Noordmonster- of St. Pieterskerk en de
Oostmunster- of St. Nicolaaskerk (huidige Abdijkerk of Nieuwe kerk).
De St. Pieterskerk werd ook wel Oude kerk genoemd en werd in de 14e eeuw gebouwd. Deze kruiskerk had een zware westtoren en werd gesierd door vier hoektorentjes. Er stond een kleine acht-kantige toren op de viering. Kort voor de ineenstorting van de middeleeuwse kerkelijke organisatie was het door de Paus tussen 1559 en 1575 de rang van kathedrale kerk verleend. Na de overgang van Middelburg naar Oranje, was de Sint Pieterskerk het eerste gebouw dat gebruikt werd voor de protestantse eredienst. Het werd de begraafkerk voor Middelburg en bevatte de graven van vele zeehelden, gelleerden, staatslieden en voorname Middelburgers. Tijdens de Fransen in 1795 werden alle 428 wapenborden verwijderd.
Op 30 juli 1890 landden de Engelsen met een groot leger op Walcheren. Ongeveer 1800 soldaten werd ingekwartierd in de Oude-/ Sint Pieterskerk. De kerk had veel te lijden van de inkwartiering. Na het vertrek van de Engelsen op 23 december 1809 was de toestand van de kerk zeer slecht. Herstel zou veel geld kosten en bovendien was de Sint Pieterskerk door het geslonken inwoneraantal van de stad te groot geworden. Alleen de daken werden waterdicht gemaakt omdat de kerk nog wel werd gebruikt voor begrafenissen. Op 12 december 1832 werd het gebouw voor Fl. 19.300,- voor afbraak verkocht aan de aannemer van publieke werken Dirk Donkers. De sloop vond twee jaar later plaats. Menig huis op Walcheren is gebouwd van de stenen van de Sint Pieterskerk!
Na de sloop van de St. Pieterskerk bleef een grote open ruimte open waar een plantsoen werd aangelegd. In 1890 werd dit door de hervormde gemeente weer verkocht als bouwterrein waarop de
voormalige Hofpleinkerk en vijf woonhuizen zijn verrezen.


Foto ©:
Tijdschrift Zeeland

Tweede orgel
In de 16e eeuw werd voor de Noordmonster- of Sint Pieterskerk te Middelburg een orgel gebouwd, waarvan de bouwer en exact bouwjaar onbekend zijn. Tussen 1561 en 1576 is het gerepareerd door de stadsorgelmaker Jan Roosse.
Het instrument liep bij de beeldenstorm in 1566 geen schade op, maar werd na de Reformatie in 1574 verkocht. Hierbij heeft vermoedelijk Jan Roosse een vordering ingediend, die hem door de Vierschaar is toegewezen, waarna het orgel bij opbod is verkocht. Evenals het grote orgel van de Westmonster- of Sint Maartenskerk, werd het orgel van de Noordmonster- of Sint Pieterskerk gekocht door bajuw Tsummo Rollema, die beide orgels doorverkocht aan Hans Berckhoff, koopman te Münster. Het instrument van de Noordmonsterkerk werd uiteindelijk verkocht aan de St. Martin te Münster en in 1579 geplaatst door de Middelburgse orgelmaker Jan Roosse.

Dispositie van het voormalige Roosse-orgel (16e eeuw) vanaf 1579:

Hoofdwerk:
Blokwerk


8 voet

Rugwerk:     
Holpijp        
Prestant
Nasard
Prestant
Gemshoorn
Sifflet
Mixtuur
Trompet
Regaal


8 voet
4 voet
3 voet
2 voet
2 voet
1 voet

8 voet
8 voet

 

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant op het Rugwerk
Trommel
Nachtegaal

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: F-g'' a''
Pedaalomvang: ?
Stemming: ?
Toonhoogte: a’ = 44? Hz
Tractuur: mechanische blokwerklade (hoofdwerk)

 

Geraadpleegde literatuur

Kluiver, J.H. (1974)
Historische Orgels in Zeeland, deel II Walcheren
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1974

Unger, W.S. (1943)
De Monumenten van Middelburg
Maastricht, uitgeverij Leiter-Nypels (1943)

Vogel-Wessels Boer, I.H. (1999)
'De Sint Pieterskerk te Middelburg' in Zeeland, nummer 4, 1999
Middelburg, Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1999

 

- Terug naar de top van deze pagina -