Middelburg, Sint Petrus & Pauluskerk
Rooms Katholieke Kerk  - Lombardstraat 1

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Middelburg -

Kerkgebouw
Kort na de verwoesting van de voormalige Rooms Katholieke Sint Pieterskerk aan de Lange Noordstraat gingen er stemmen op om het kerkgebouw, waarvan alleen de muren nog overeind stonden, op dezelfde plaats te herbouwen. Onder meer door de oorlogssituatie en herindeling van de binnenstad kon dit echter geen doorgang vinden.
Al in maart 1941 was architect C.M. van Moorsel Pzn. uit Voorburg gevraag een ontwerp te maken voor een nieuw gebouw. Na de bevrijding in 1944 kon de bouw van een nieuwe kerk ter hand worden genomen. Door geldgebrek moest alles zo sober mogelijk worden uitgevoerd. Het ontwerp resulteerde in een Neo-Romaanse basiliek in de stijl van de Bossche School waarvan er nog maar weinig in Nederland resteren. Op 12 april 1950 vond de eerste steenlegging plaats en op 25 maart 1951 werd met Pasen de Sint Petrus & Pauluskerk in gebruik genomen.

Hoofdorgel
Op 23 september 1951 werd een nieuw orgel in de nieuwe Sint Petrus en Pauluskerk aan de Lombardstraat te Middelburg in gebruik genomen. Dit elektro-pneumatische orgel werd gebouwd door de firma B. Pels en Zoon uit Alkmaar met als adviseur Dr P.J. de Bruijn. Bij de ingebruikname bespeelde organist Theo Luysterburg uit Breda het orgel en zong onder zijn leiding een mannenkwartet, eveneens uit Breda.

De dispositie van het Pels-orgel (1951):

Manuaal I:
Prestant
Bourdon
Octaaf
Fluit
Mixtuur


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
III-V sterk

Manuaal II (in zwelkast):
Roerfluit
Salicionaal
Octaaf Openfluit
Sesquialtera
Trompet


8 voet
8 voet
4 voet
II-III sterk
8 voet

Pedaal:
Subbas
Gedekt - transmissie


16 voet
8 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal  I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Tremulant op Manuaal II
Diverse vaste combinaties
Trede zwelkast

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g’’’
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: elektro-pneumatische kegelladen

 

Kabinetorgel
In 1990 werd er een kabinetorgel in het priesterkoor van de kerk geplaatst. De windlade en het pijpwerk dateren ongeveer uit de 19e eeuw, mogelijk gebouwd door orgelbouwer Hermanus ter Hart uit Amsterdam.

De dispositie van het In ’t Hart?-orgel (ca. 19e eeuw?):

Manuaal:
Prestant disc.
Holpijp basc./disc.
Fluit basc./disc.
Fluit basc./disc.


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-d’’’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

 

 

In 1974 werd het orgel door de firma Vermeulen uit Weert in de kapel van het Sint Liduïnaziekenhuis in Hulst geplaatst. Vermeulen maakte een nieuwe klaviatuur, nieuwe kas en nieuwe windvoorziening.
Toen in 1989 het ziekenhuis sloot, werd het orgel tijdelijk in de Willibrordusbasiliek in Hulst geplaatst. Op 23 mei 1990 werd het kabinet-orgel door A. Nijsse & Zoon  in de Sint Petrus en Pauluskerk in Middelburg in gebruik genomen.

 

Geraadpleegde literatuur

H.H. Petrus & Paulusparochie (1991)
HH Petrus en Pauluskerk Middelburg, 1951-1991
Middelburg, H.H. Petrus & Pauluskerk, 1991

Met dank aan
Ch. Blaha

 

- Terug naar de top van deze pagina -