Middelburg, (voormalige) Segeerstraatkerk
Voormalig Gereformeerde Gemeente Middelburg-Centrum -
Segeerstraat

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Middelburg -

Kerkgebouw
De Gereformeerde Gemeente van Middelburg Centrum werd geďnstitueerd in 1836. Er werden samenkomsten gehouden op het schitterende buitenverblijf van Jonkheer Willem Versluijs te Sint Jan ten Heere. Hun eerste kerkgebouw werd ontworpen door de oefenaar N.H. Beversluis en in 1898 gebouwd in de grote tuin achter de patricierswoning van de jonkheer.
In 1921 werd de kerk verbouwd en de kerk was daarna bereikbaar door vanuit de Segeerstraat via een gang achterin de kerk te betreden. Achterin de toenmalige kerk bevond zich een galerij waar men kon komen via een trap midden achter. Met witte muren en plavuizen vloeren (waar de mannen zaten was fijn zand gestrooid i.v.m. het pruimen) zag het er allemaal erg sober uit. Op 14 oktober 1921 wordt de kerk weer officieel in gebruik genomen.
Door snelle groei was het al spoedig weer noodzakelijk over te gaan tot vergroting. Omdat uitwijken naar een andere locatie niet mogelijk was, werd besloten de kerk weer te vergroten. Zondag 's ochtends kon de
Waalse- en Evangelisch Lutherse Kerk gebruikt worden,  's middags mocht de gemeente gebruik maken van de Nieuwe Kerk en 's avonds van de Oostkerk. Er kwamen nu naast de bestaande brandgang langs de woning van de koster drie ruime uitgangen aan de Segeerstraat. Tussen deze twee grote uitgangen kwam een ruime kerkenraadkamer en daarboven een ruim vergaderlokaal voor zo'n 200 personen. Met bijna 1560 zitplaatsen werd dit nu de grootste kerk van Middelburg.
Op maandag 30 oktober 1933 werd om 19.00 uur de verbouwde kerk in gebruik genomen.
In 1951 werd een
nieuwe kerk te Arnemuiden in gebruik genomen. Twee jaar later werd dit kerkgebouw eigendom van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.
Vanaf 1974 werd een tweede kerkgebouw voor de Gereformeerde Gemeente in de nieuwgebouwde Magistraatwijk gebouwd: de Zuiderkerk. Enkele jaren later werd dit de zelfstandige Gereformeerde Gemeente Middelburg-Zuid.
Doordat de kerk in het centrum van de stad gesitueerd was, waren er weinig parkeermogelijkheden rondom de kerk. Ook mede gezien de geringe mogelijkheden voor vergaderruimten, werd in 1991 het besluit genomen een nieuwe kerk te bouwen. In juni 1993 kwam de kerkenraad met het bericht dat er tussen de Kruisweg en de Laan der Verenigde Naties 10.200 m2 grond beschikbaar was.
Nadat de nieuwe Ter Hoogekerk in 1997 in gebruik werd genomen, werd de Segeerstraatkerk afgebroken maar de kosterswoning niet omdat dit een monumentenpand was. Op de plaats van de Segeerstraatkerk zijn winkels en appartementen gebouwd.


Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken, september 2000                                                                              Situatie vanaf 1998

Eerste orgel
Op 24 januari 1924 ontving de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg een brief van de orgelcommissie dat die zo spoedig mogelijk een orgel in de kerk wensten. Op maandag 29 september van datzelfde jaar werd het eerste orgel officieel in gebruik genomen. Dit instrument had een pneumatische tractuur en was gebouwd door A.S.J. Dekker uit Goes. Mogelijk was het een tweedehands instrument.
Na een meditatie over Psalm 150:1a werd de heer Dekker uit Goes bedankt "voor de keurige afwerking van het orgel."
De organist werd grondig geďnformeerd hoe hij diende te spelen: "de begeleiding dient zonder voor tusschen en naspelen te worden uitgevoerd en bij 't ingaan en uitgaan der diensten zal het orgel zwijgen."

De oorspronkelijke dispositie van het Dekker-orgel (1924 of eerder):

Manuaal I:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Concertfluit
Salicionaal
Octaaf
Mixtuur
Cornet disc.


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
III sterk
V sterk

Manuaal II (in zwelkast):
Bourdon
Roerfluit
Viola di Gamba
Voix Céleste
Aeoline
Gemshoorn


8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet

Pedaal:
Subbas
Open bas


16 voet
8 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Subkoppel Manuaal I-Manuaal II
Superkoppel Manuaal I-Manuaal II
Superkoppel Manuaal I
Superkoppel Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Generaal Cresendo
Vier vaste combinaties

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g'''
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: pneumatische kegelladen

Tijdens de verbouwing in 1928 werd het orgel tijdelijk ondergebracht in de werkplaats van de kerkmeester. Bij de overplaatsing in de nieuwe kerk heeft het instrument geen wijzigingen ondergaan. Wel werd het orgel vanaf de zijgalerij boven de preekstoel in een nis aan de westkant van het kerkgebouw geplaatst. De speeltafel kwam nu naast het orgel. De kosten voor deze overplaatsing bedroegen f7465,-
In 1957 heeft de fa. Koppejan uit Ederveen het orgel uitgebreid met diverse registers: op het eerste manuaal kwam een Fluit 4', een Quint 2 2/3', Octaaf 2', en Trompet 8'. De Mixtuur en Cornet werden gedeeltelijk vernieuwd. Het tweede manuaal werd voorzien van een Prestant 4', Quint 2 2/3', Woudfluit 2', Terts 1 3/5' en Dulciaan 8'. De Gemshoorn 4' werd gedeeltelijk vernieuwd en kreeg de naam Roerfluit 4'. Op het pedaal werd een Fagot 4' geplaatst.

De dispositie van het Dekker-orgel (1924 of eerder) vanaf 1957:

Manuaal I:
Bourdon
Prestant
Holpijp
Concertfluit
Salicionaal
Octaaf
Fluit
Quint
Octaaf
Mixtuur
Cornet disc.
Trompet
 


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
III sterk
V sterk
8 voet

Manuaal II (in zwelkast):
Bourdon
Roerfluit
Viola di Gamba
Voix Céleste
Aeoline
Prestant
Roerfluit
Quint
Woudfluit
Terts
Dulciaan


8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
1 3/5 voet
8 voet

Pedaal:
Subbas
Open bas
Fagot


16 voet
8 voet
4 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Subkoppel Manuaal I-Manuaal II
Superkoppel Manuaal I-Manuaal II
Superkoppel Manuaal I
Superkoppel Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Generaal Cresendo
Vier vaste combinaties

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g'''
Pedaalomvang: C-f’
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = 440 Hz

Tractuur: pneumatische kegelladen

Nadat het orgel steeds gebrekkiger ging functioneren, werd besloten tot nieuwbouw. Het Dekker-orgel werd in 1990 gesloopt.


Situatie 1924-1928. Foto ©: Collectie J.J. Snijders                                                                 Situatie 1928-1990. Foto ©: Collectie J.J. Snijders

Tweede orgel
Zie de Ter Hoogekerk in Middelburg, waar het tweede orgel in 1997 naar toe is overgeplaatst.

 

Geraadpleegde literatuur

Sinke, J.P. (2007)
Zijn daan getoond en trouw'lijk hen geleid, 100 jaar Gereformeerde Gemeenten 1907-2007, deel I
Krabbendijke, Uitgeverij Van Velzen, 2007

-Sturm, W.M. (2008)
Gods hand over de burg, facetten uit de (voor)geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg, deel I > 1517-1918
Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente Middelburg-Centrum (2008)

Toorn, A. van der (2000)
'Kerk Segeerstraat te Middelburg' in: Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken, nr. 45, 2000.

Met dank aan
P. Bron
J.J. Snijders
J. Vogel

 

- Terug naar de top van deze pagina -