Nieuwerkerk, (voormalig) Gereformeerde Gereformeerde Gemeente
Voormalig Gereformeerde Gemeente - Molenstraat 16

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Nieuwerkerk -

Kerkgebouw
Het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk, toentertijd een Ledeboeriaanse Gemeente, kan in 1836 worden gelokaliseerd. In dat jaar werd, op dezelfde plaats waar het huidige kerkgebouw staat, een woonhuis met schuur aan de Molendijk (thans Molenstraat genaamd) gekocht. Dit werd in 1873 vervangen door een nieuw kerkgebouwtje.
In 1923 werd dit belangrijk vergroot in verband met de hereniging in dat jaar met de in 1889 afgesplitste Bakkeriaanse of Oud-Gereformeerde Gemeente in Nieuwerkerk.
In 1935 kwam wederom een vergroting van het gebouw gereed in verband met de groei van de gemeente.
In 1966 volgde weer een verbouwing waarbij het dak werd verhoogd en een galerij werd aangebracht.
Inmiddels werd de bouwkundige staat van het kerkgebouw steeds slechter en bovendien werd het gebouw te klein voor de groeiende gemeente. Besloten werd om op dezelfde plaats een nieuw kerkgebouw te bouwen. De afbraak van het oude gebouw vond in december 2003 plaats. In 2004 vond de ingebruikname plaats van een nieuw en groter kerkgebouw op dezelfde plaats als het oude.

 
Foto : Collectie P. Sevestre

Orgel
In 1955 werd in de Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk besloten om tot de aanschaf van een orgel over te gaan, nadat voordien de gemeentezang altijd door een voorzanger was geleid. In 1957 werd de bouw opgedragen aan de fa. Koppejan te Ederveen. Het instrument kwam in 1959 gereed. De speeltafel stond aanvankelijk tegen het orgel.

De  oorspronkelijke dispositie van het voormalige Koppejan-orgel (1958):

Manuaal I
Prestant
Blokfluit
Octaaf
Mixtuur


8 voet
4 voet
2 voet
III sterk

Manuaal II:
Holpijp
Gamba
Vox Celeste
Sexquialter


8 voet
8 voet
8 voet
II sterk

Pedaal:
Subbas
Openbas - transmissie Prestant 8 voet


16 voet
8 voet

Werktuiglijke registers:
Superoctaafkoppel Manuaal I
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Vier vaste combinaties
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

Bij de verbouwing van de kerk in 1966 werd de speeltafel op de vergrote galerij enige meters van de orgelkas verwijderd. Dit had tot gevolg dat de aanspraak van het pijpwerk sterk vertraagd werd.
Bij werkzaamheden in maart 1992 werd de Vox Celeste 8' door versnijding gewijzigd in een Fluit 4'. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door S. de Wit uit Nieuw-Vennep.

De  dispositie van het voormalige Koppejan-orgel (1958) vanaf 1992:

Manuaal I
Prestant
Blokfluit
Octaaf
Mixtuur


8 voet
4 voet
2 voet
III sterk

Manuaal II:
Holpijp
Gamba
Fluit
Sexquialter


8 voet
8 voet
4 voet
II sterk

Pedaal:
Subbas
Openbas - transmissie Prestant 8 voet


16 voet
8 voet

Werktuiglijke registers:
Superoctaafkoppel Manuaal I
Koppel Manuaal I-Manuaal II
Koppel Pedaal-Manuaal I
Koppel Pedaal-Manuaal II
Vier vaste combinaties
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

Bij de sloop van het kerkgebouw in 2003 werd het orgel van Koppejan buiten gebruik gesteld. Alleen de frontpijpen werden behouden en geplaatst in een nieuwe orgelkas boven de kansel in het nieuwe kerkgebouw. Achter dit front werd een electronisch orgelimitaat van het merk Allen geplaatst.


Foto : Collectie P. Sevestre

 

Geraadpleegde bronnen

Het Orgelblad, 1959/60, blz. 61-62.

 

Zie ook de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -