Oosterland, (voormalig) Gereformeerde Kerk
Voormalig Gereformeerde Kerk

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Oosterland -

Kerkgebouw
De Gereformeerde Kerk te Oosterland stond aan de Lange Achterweg en werd gebouwd in 1920, nadat als gevolg van de uittreding in 1919 van de meerderheid van de lidmaten naar de Gereformeerde Gemeente het kerkgebouw aan de Sint Joostdijk moest worden verlaten.
Door verzelfstandiging van de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk en die te Bruinisse nam het aantal lidmaten van de Gereformeerde Kerk te Oosterland dusdanig af, dat besloten werd tot samenvoeging met de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk. De gemeente werd als zelfstandige gemeente opgeheven op 10 november 1970.

Eerste orgel
De Gereformeerde Kerk te Oosterland beschikte waarschijnlijk eerst over een harmonium en daarna over een klein pijporgel. De datum waarop dit laatste is geplaatst of gebouwd en door wie is niet bekend.

De dispositie van het voormalig orgel (na 1920):

Manuaal:
Holpijp
Viola di Gamba
Fluit
Prestant


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet

 

 

Werktuiglijke registers:
Suboctaafkoppel

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

In 1956 werd dit orgel door de fa. Spiering te Dordrecht hersteld van schade als gevolg van de Ramp van 1953 maar in 1958 adviseerde de Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk het Nationaal Rampenfonds om gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw orgel.

Tweede orgel
In 1958 brachten de gebr. Van Vulpen een offerte uit voor de bouw van een nieuw orgel voor de Gereformeerde Kerk te Oosterland. In hetzelfde jaar werd daartoe opdracht gegeven. Het instrument werd in februari 1960 in gebruik genomen. Het nieuwe orgel werd een eenklaviers positief en maakte deel uit van een serie van circa dertig Rampenfonds-orgels.

De dispositie van het Van Vulpen-orgel (1958):

Manuaal:
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Mixtuur basc./disc.


8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
II sterk

Pedaal:
Aangehangen

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

Na de sluiting van de kerk in 1970 werd het gekocht door een gemeentelid van de Wilhelminakerk te Soest die het schonk aan het Wilhelminakerkkoor. Het deed tot 1997 tijdelijk dienst in de Open Hof te Soest tot daar een nieuw Nijsse-orgel werd opgeleverd. Sindsdien staat het Van Vulpen-orgel in de Wilhelminakerk te Soest.


Foto : Collectie P. Sevestre                                                           Situatie vanaf 1997 in de Wilhelminakerk te Soest.
                                                                                                             Foto : Collectie P. Sevestre
 

Geraadpleegde bronnen

Zie de literatuurlijst met betrekking tot Schouwen-Duivelandse orgels van P. Sevestre

 

Informatie en foto's op deze pagina, tenzij anders vermeld: P. Sevestre

 

- Terug naar de top van deze pagina -