Oostkapelle, Dorpskerk
Protestantse Kerk -
Waterstraat 2

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Oostkapelle -

Kerkgebouw
Vermoedelijk werd in de 7e eeuw al een kerk te Oostkapelle gesticht door de zendeling Willibrord. Voor de verwoestingen op Walcheren in de periode 1572-1574 was de kruiskerk een van de machtigste en mooiste kerken van het eiland maar tijdens het beleg van Middelburg moest de kerk van Oostkapelle het ook ontgelden. Na de plunderingen restte niets anders dan de kerktoren. 
Pas in 1579 konden er weer godsdienstoefeningen in het houten kerkgebouw worden gehouden. Dit gebouw was echter geen lang leven beschoren, bij een storm op 7 maart 1782 waaide het bouwwerk tegen de vlakte. Opnieuw werd de kerk opgebouwd, ditmaal een stenen kerkgebouw. Het dwarsschip en koor werden niet meer herbouwd en het kerkschip werd recht afgesloten.
In 1882 werd de Dorpskerk van Oostkapelle gerestaureerd.
Op 30 december 1929 werd besloten een nooduitgang onder de 49 meter hoge toren te maken, aangezien het kerkgebouw tot dan toe maar 1 uitgang had. Bij het doorbreken van de torenmuur bleek dat deze een dikte van 1,90 meter had.
In de periode 1958-1959 werd zowel het exterieur als het interieur gerestaureerd. Hierbij werd het interieur in de oorspronkelijke staat teruggebracht: de preekstoel werd tegen de afgesloten koorzijde geplaatst en de oorspronkelijke ingang van het gebouw werd weer hersteld.
In 2007 werd de toren van de kerk opnieuw gerestaureerd.


Foto : J. Schout

Eerste orgel
Zie voor de geschiedenis van het eerste orgel de Torenkerk te Gapinge, waar het orgel sinds 1911 staat.

Huidig orgel
In 1903 werd voor f1800,- een nieuw orgel besteld bij de Duitse firma S. Sauer te Frankfurt aan de Oder. De vergulde houten beelden, voorstellende David met de harp en twee engelen, die oorspronkelijk op het oude orgel gestaan hadden, vonden een plaats opd e balustrade van de orgelgalerij. Het orgel kreeg 7 stemmen, verdeeld over het manuaal (in zwelkast) en pedaal. Bij de ingebruikname werd het Sauer-orgel bespeeld door de heer J. Cleuver, directeur van verschillende muziekverenigingen te Middelburg.

De dispositie van het Sauer-orgel (1903):

Manuaal:
Principal
Gedekt
Salicionaal
Floete
Octave
Rauschquint


8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
II sterk

Pedaal:
Subbas


16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal
Tutti

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

 

Het pneumatische orgel heeft sinds 1903 geen wijzigingen ondergaan.

Geraadpleegde Bronnen

Kluiver, J.H. (1973)
Historische Orgels in Zeeland, deel I Noord- en Zuid-Beveland
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1973

Kerkenraad Hervormde Gemeente Oostkapelle (1979)
400 jaar Hervormde Gemeente te Oostkapelle, 1579-1979
Middelburg, Uitgeverij Verhage,1979

Met dank aan
S. Meijers

- Terug naar de top van deze pagina -