Oostkapelle, (voormalig) Gereformeerde Gemeente
Voormalig Gereformeerde Gemeente - Noordweg 34

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Oostkapelle -

Kerkgebouw
In oktober 1899 werd een perceel grond van 'Het Weeltje' gekocht voor de bouw van een kerk voor de Afgescheidenen in Oostkapelle. Op 7 maart 1900 volgde de institutionering van de gemeente en de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw. De eerste jaren werd vaak samengewerkt met de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke  en in 1911 werd de kerk uitgebreid.  Het inwendig portaal kwam hierbij te vervallen.
In verband met de groei van de gemeente werd in 1952 een bouwcommissie in het leven geroepen, waarna in 1954 de kerk werd uitgebreid met 2 zijvleugels.  Op 6 januari 1955 werd de vergrootte kerk in gebruik genomen.
In 1976 werd de kerk van Oostkapelle opnieuw vergroot met een vergaderzaal en de hoofdingang werd aangepast maar in 1986 werd besloten tot nieuwbouw over te gaan. Het oude kerkgebouw werd hierbij gesloopt. In 1986 werd de
Saronkerk in gebruik genomen.


Foto : Het beschermend Schild

Eerste orgel
Zie voor de geschiedenis van het eerste orgel de voormalig Gereformeerde Gemeente te Zoutelande waar het orgel in 1947 geplaatst is.

Tweede orgel
In 1945 werd een orgelcommissie in het leven geroepen en in november 1946 werd een nieuw orgel voor de Gereformeerde Gemeente te Oostkapelle gekocht voor f4200,-. Het was een instrument met een zinken loos front. De windlade was afkomstig van een zeer waardevol kabinetorgel dat men helaas in Oostkapelle niet wist. Het ging om een instrument van Apollonius Bosch uit de 18e eeuw.

De dispositie van het Bosch-orgel (18e eeuw) vanaf 1947:

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Gamba
Prestant
Fluit
Octaaf
Mixtuur
Sesquialter disc.


8 voet       
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
III sterk
II sterk

Pedaal:
Subbas  16 voet


16 voet

Werktuiglijke registers:
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-c
Pedaalomvang: ?
Stemming: Middentoonstemming met 1/5-komma
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

 

Het orgel werd in 1976 aangekocht door dhr. J.H. Kluiver die het samen met dr. M.A. Vente onderzocht. Kluiver ontwierp een neo-zeventiende-eeuwse orgelkas. Onderzoek van Onno Wiersma wees uit dat Bosch de bouwer was.
Plannen van Kluiver om het orgel te plaatsen in de door hem ontworpen kas, bleken te kostbaar. De firma Van Vulpen restaureerde het orgel in 1989 onder advies van dr. M.A. Vente, reconstrueerden de dispositie en plaatsten het in een nieuw gemaakt eiken meubel. Daarna werd het als koororgel in de
Domkerk te Utrecht geplaatst.

De dispositie van het Bosch-orgel (18e eeuw) vanaf 1989

Manuaal:
Holpijp
Prestant disc.
Octaaf
Quint basc.
Sesquialter disc.


8 voet
4 voet
2 voet
1 1/2 voet
II sterk

 


16 voet

Werktuiglijke registers:
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-c
Stemming: Middentoonstemming met 1/5-komma
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 


Foto : Het beschermend Schild                                                                                                  Situatie vanaf 1989 in de Domkerk te Utrecht

Derde orgel
Zie voor de geschiedenis van het derde orgel de Saronkerk te Oostkapelle waar het orgel in 1986 geplaatst is.

Geraadpleegde Bronnen

P. Davidse (2000)
Het beschermend schild: 100 jaar Gereformeerde Gemeente van Oostkapelle, 1900-2000
Oostkapelle, Gereformeerde Gemeente, 2000

Stichting Orgelarchief Maarten Vente

Met dank aan
P. Bron

- Terug naar de top van deze pagina -