Oud-Vossemeer, Sint Willibrorduskerk
Rooms-Katholieke Parochie Oud-Vossemeer - Dorpsweg 7

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Oud-Vossemeer -

Kerkgebouw
In 1841 werd aan de Dorpsweg in Oud-Vossemeer een Rooms Katholieke kerk gebouwd, gewijd aan Sint Willibrordus. Koning Willem II droeg in financieel opzicht in ruime mate zijn steentje bij. Voordien kerkten de Oud-Vossemeerders in Nieuw-Vossemeer waar kort na 1795 een Katholieke statie was gesticht. Nog langer daarvoor kerkte men in het Brabantse Halsteren. De kerk werd op 16 december 1841 in gebruik genomen. In 1858 werd de statie verheven tot parochie.
In 1928 is de kerk aan de binnenzijde gerestaureerd. De in de Tweede Wereldoorlog gevorderde kerkklok is in 1949 vervangen door een nieuw exemplaar.

Orgel
In 1854 werd in de Sint Willibrorduskerk in Oud-Vossemeer een tweedehands orgel geleverd door orgelmaker C.J. Rogier uit Bergen op Zoom. Wie het orgel heeft gebouwd en wanneer, is onbekend.

Dispositie van het  ?-orgel (18e eeuw):

Manuaal:
Bourdon disc.
Prestant bas/disc.
Holpijp
Fluit Travers disc.
Octaaf bas/disc.
Fluit
Quint
Octaaf
Trompet bas/disc.

 


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
8 voet

Pedaal
Aangehangen

 

Werktuiglijke registers:
Pedaalkoppel
Tremulant
Ventiel

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-c
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz

Tractuur: mechanische sleepladen

Omdat er plannen waren om het orgel te vergroten, werd in 1868 een nieuwe balg geleverd. De uitbreidingsplannen van het orgel gingen echter niet door.
In 1951 werd het orgel gerestaureerd door Verschueren onder advies van dhr. W. Kerssemakers. Op 14 oktober 1951 werd het orgel weer in gebruik genomen.
Momenteel wordt het vrijwel niet meer gebruikt tijdens de vieringen en wacht het dringend op een restauratie. Het is in onderhoud bij A. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge.

Zie pagina Discografie

Geraadpleegde bronnen

Orgbase

Reliwiki

Kluiver, J.H. (1976)
Historische Orgels in Zeeland, deel III
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1976

Met dank aan

A.C. Geluk

 

 

- Terug naar de top van deze pagina -