Poortvliet, Ontmoetingskerk
Protestantse Kerk in Nederland Poortvliet - Zuidplantsoen 3

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Poortvliet -

Kerkgebouw
Halverwege de 19e eeuw scheidden diverse leden van de Hervormde Kerk van Poortvliet zich af omdat zij zich daar niet langer thuis voelden. Deze Afgescheidenen hielden samenkomsten in een huis aan de Langestraat en in 1856 zochten ze contact met de Afgescheiden gemeente in Oud-Vossemeer. Vanaf toen werden regelmatig diensten gehouden in Poortvliet.
In 1887 werd aan de Stoofstraat een kerk in gebruik genomen. Dit deed dienst tot 1952, toen de huidige Ontmoetingskerk aan het Zuidplantsoen in gebruik werd genomen. Deze kerk is ontworpen door architect Rothuizen & 't Hooft en is in 1982 fors verbouwd. Sinds 2004 maakt de gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Voormalig eerste orgel
In 1916 bouwde A.S.J. Dekker een eenklaviers orgel voor de Gereformeerde Kerk van Poortvliet. De opdracht voor de bouw werd getekend op 10 april 1916, enkele maanden later werd het orgel in gebruik genomen. Het was een schenking van een particulier.
Omdat het orgel versleten zou zijn, werd het in 1973 vervangen door een ander orgel. Het werd aangekocht door een particulier te Oosterhout, die toestemming van het kerkbestuur van de plaatselijke rooms katholieke Mariakerk kreeg het orgel aldaar in de kerk te plaatsen. Vrijwilligers bouwden het daar op en breidden het orgel uit met een Octaaf 2' op het Manuaal en een Subbas 16' op het pedaal. De oorspronkelijke orgelkas dusdanig wegens de houtmijt aangetast dat deze moest worden gesloopt. Het orgel kreeg een nieuwe kas, die een reconstructie van de oorspronkelijke was. Deze orgelkas werd in 2005 zwart geschilderd. Tevens werd toen de Flute Dolce 4' vervangen door een Hobo 8' uit 1863. Bij onderzoek van het pijpwerk te Oosterhout werd ontdekt dat Dekker bij de bouw een mechanische windlade uit 1880 had gebruikt.

Dispositie van het voormalig Dekker-orgel (1916) tot 1973:

Manuaal:
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba - vanaf c
Voix Celelste
Prestant
Flute Dolce

 


8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet

Pedaal
Aangehangen

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-f
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz

Tractuur:
 mechanische sleeplade
 

 

 


Situatie tot
1973. Foto @ collectie J. Jansens

 
Huidige situatie
te Oosterhout. Foto @: W. Kalkman.

Voormalig tweede orgel
In 1973 leverde Arie Verduyn uit Slikkerveer een unitorgel voor de Ontmoetingskerk te Poortvliet. Verduyn beeindigde op dat moment zijn orgelbouwbedrijf en plaatste dit instrument dat hij nog in de werkplaats had staan, te Poortvliet. Uit enkele grondstemmen was een tweeklaviers orgel met zeventien stemmen gerealiseerd.

De dispositie van het Verduyn-orgel (1973):

Manuaal:
Prestant
Gedekt
Octaaf
Fluit
Nasard
Gemshoorn
Terts
Cimbel


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
1 3/5 voet
1 voet

Manuaal II:
Gedekt
Fluit
Prestant
Quint
 

 
8 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet

Pedaal:
Subbas
Gedekt
Quint
Prestant
Ruispijp

16 voet
8 voet
5 1/3 voet
4 voet
II sterk

 

 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'''
Pedaalomvang: C-f'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: elektrisch

 

 

 

Het Verduyn-orgel werd echter vier jaar na de plaatsing al weer ingeruild voor een elektronisch orgel. Wat er met het instrument is gebeurd, is niet duidelijk.


Foto @ collectie J. Jansens.

Geraadpleegde bronnen

Eck, T. van, Timmer, V. (2005)
"Twee werklijsten van orgelmakers uit de eerste helft van de 20e eeuw: De firma A.S.J. Dekker en de door haar overgenomen Orgelfabriek P. van Dam" in Het Orgel, nummer 3, 2005
Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging, 2005

Staat, W. (z..j.).
Monikkenwerk. Kerkgeschiedenis van Poortvliet, geraadpleegd van http://monnikenwerk.pzc.wegenerwordpress.nl/poortvliet/kerkgeschiedenis-van-poortvliet-is-roerig/

Met dank aan

J. Jansens

- Terug naar de top van deze pagina -