Sas van Gent, (voormalig) Hervormde Kerk
Voormalig Hervormde Kerk Sas van Gent - Oosterkade

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Sas van Gent -

Kerkgebouw
In 1648 werd aan de Oostkade in Sas van Gent een Hervormde Kerk gebouwd die ook werd gebruikt door de Waals Hervormde Gemeente ter plaatse. Na een bouwproces van tien jaar werd de kruiskerk in 1658 in gebruik genomen.
Tijdens het beleg door de Fransen in 1747 brandde de kerk volledig af en werd in 1750 herbouwd.
Nadat deze kerk op 3 juli 1897 was afgebrand, werd in 1897 een nieuw gebouw in gebruik genomen. De houten toren bleek echter instabiel zodat in 1907 de huidige stenen toren werd gebouwd.
In 2001 werd het kerkgebouw wegens een sterk teruglopend ledenaantal gesloten en na renovatie 2007 in gebruik genomen als kantoor.

Orgel
In 1952 kreeg de firma B. Pels te Alkmaar de opdracht een nieuw orgel te bouwen voor de Hervormde Kerk in Sas van Gent. Het is niet bekend of zich voordien een orgel in de kerk heeft bevonden. Bij de bouw van het nieuwe instrument werd een windlade uit het begin van de 19e eeuw gebruikt. Mogelijk gaat dat om een Van Oeckelen-windlade. Het Pels-orgel werd in 1953 in gebruik genomen.
.

Dispositie van het voormalige Pels-orgel (1953):

 

Manuaal:
Bourdon bas/discant
Prestant
Holpijp
Octaaf
Speelfluit
Octaaf
Mixtuur
Sesquialter disc.
Trompet


16 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
II-III sterk
II sterk
8 voet

Pedaal:                            
Geen eigen registers

 

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: ?
Pedaalomvang: ?
Stemming: Evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

Na de kerksluiting in 2001 is het orgel gekocht door Henk Hamelink uit Axel, welke de bedoeling heeft om het op te bouwen in zijn schuur.

Geraadpleegde bronnen

Reliwiki

Met dank aan
P. Bron

 

- Terug naar de top van deze pagina -