Schore, (voormalige) Dorpskerk
Voormalig Hervormde Kerk - Nieuwe Kerkplein

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Schore -

Kerkgebouw
De oude katholieke dorpskerk van Schore, gebouwd in de 16e eeuw, werd in ca. 1619 in gebruik genomen door de Hervormde Kerk.
Dit gebouw werd aan het begin van de 20ste eeuw echter bouwvallig bevonden, waarna het na veel onderhandelingen in 1913 werd gesloopt.
In september 1914 is de eerste steen voor een nieuwe kerk gelegd. De toren bleef behouden en op Eerste Paasdag 4 april 1915 is de nieuwe dorpskerk in gebruik genomen.
Dit gebouw heeft echter niet lang bestaan. Bij de gevechten rondom het Kanaal door Zuid-Beveland in mei 1940 werd vrijwel het gehele dorp in puin geschoten. Ook de kerk raakte op 16 mei 1940 zwaar beschadigd. In 1942 werd de huidige kerk in gebruik genomen.


Situatie ca. 1619-1913.                                                                            Situatie vanaf 1914
Foto's : Het wel en wee van de Hervormde Gemeente te Schore en Vlake

Eerste orgel
Omstreeks 1880 is er een orgel geplaatst in de dorpskerk te Schore. Waar, wanneer of door wie het gekocht is, is niet bekend. De kosten voor aanschaf, reparatie en plaatsing waren f295,49. In 1881 werd het instrument ingewijd.

Bij de bouw van een nieuwe kerk in 1914 is het orgel overgeplaatst naar het nieuwe gebouw. Het heeft dienst gedaan tot 1923. In dat jaar werd een nieuw orgel in gebruik genomen.

Tweede orgel
Ter vervanging van het orgel uit 1880 werd in 1923 een nieuw orgel in gebruik genomen in de Dorpskerk in Schore. In 'Het Vaderland' stond op 12 mei 1923 het volgende:

"Uit Schore meldt men ons: Onder groote belangstelling is het nieuwe kerkorgel in de Ned. Herv. Kerk alhier in gebruik genomen, waarbij ds. J.L. Klomp een gedocumenteerde rede hield. Vele kerkelijke colleges uit provincie en classis waren tegenwoordig. De president-kerkvoogd aanvaardde namens zijn college gaarne dit geschenk uit de handen der orgelcommissie. Ds. Kamsteeg van 's Heer Hendrikskinderen, 'n lid van het prov. kerkbestuur van Zeeland, wenschte namens de verschillende colleges leeraar en gemeente met dit kostelijk instrument geluk. Binnen tien jaar verrees hier een fraaie, nieuw[e] kerk, en nu is een daarbij passend orgel verkregen."
In mei 1940 is het orgel bij de beschieting van de kerk verloren gegaan.

 

Geraadpleegde literatuur

Het Vaderland, 12 mei 1923

Coppoolse-Baars (1998)
Het wel en wee van de Hervormde Gemeente te Schore en Vlake
Schore, 1998

 

- Terug naar de top van deze pagina -