Sint Annaland, (voormalig) Hervormde Kerk
Voormalig Hervormde gemeente Sint Annaland - Ring 1

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Sint Annaland -

Kerkgebouw
In de tweede helft van de 15e eeuw, omstreeks 1476, werd het gebied om Sint Annaland bedijkt en in 1486, tien jaar na het voltooien van de bedijking, werd in de parochiekerk de eerste mis opgedragen aan de schenkster van dit gebouw: Anna van BourgondiŽ. werd. In 1492 werd in Sint Annaland een Cruciferi (kruisheren)klooster gesticht. Op deze plaats staat thans het huis Nieuwstraat 2. Twee jaar later, in 1494, werd de bouw van een nieuwe kerk aanbesteed. De kerk werd in 1505 ingelijfd bij dit klooster. Het kloosterleven gedijde echter niet in Sint Annaland en halverwege de 16e eeuw is het klooster opgeheven. Na de reformatie kwam de kerk in 1586 in handen van de protestanten.
Bij de dorpsbrand in 1692 werd het kerkgebouw als een van de weinige gebouwen van Sint Annaland gespaard. Niettemin moet op een zeker moment het schip van de kerk en vermoedelijk ook de toren zijn afgebroken. Dit vond al voor 1839 plaats.
De kerk werd in de jaren '20 van de 19e eeuw uitgebreid van 2010 naar ongeveer 330 zitplaatsen. In 1822 werd het torentje verplaatst maar in 1857 weer op zijn oude plaats gezet. Maar het was een erg bouvallig torentje; tijdens het luiden van de klok was duidelijk te zien dat het heen en weer bewoog en in 1893 werd het vervangen door een kleiner torentje.
In 1868 werd voor het eerst gesproken over het bouwen van een nieuwe kerk, maar het duurde lang voor de financiering rond was. De plannen werden in 1874 stilgelegd, pas in 1898 is men begonnen met het slopen van de oude kerk. Op dezelfde plaats verrees de huidige Hervormde Kerk.


© Ansichtkaart

Orgel
Naar verluid zou in de Hervormde Kerk van Sint Annaland in de 15e en 16e eeuw een klein orgel hebben gestaan wat afkomstig was uit Gent. Bij de dorpsbrand van 23 mei 1692 was het instrument al niet meer aanwezig, getuige een brandbrief die een dag later werd geschreven aan de ambachtsheer te Den Haag.
Gedurende de 17e tot en met 19e eeuw heeft de Hervormde Gemeente het met een voorzanger moeten stellen.
De in 1892 beroepen dominee Jan R. van Kooij zette zich in voor de komst van een orgel en zette een geldinzamelingsactie op touw. Doordat echter besloten werd een nieuwe kerk te bouwen, moesten deze plannen worden uitgesteld. Pas in de nieuwe kerk zou een orgel worden geplaatst.

 

Geraadpleegde bronnen

Website Hervormde Gemeente Sint Annaland

Zuurdeeg, J.P.B.
Kerken op Tholen en Sint-Philipsland
Gemeente Tholen, 2005

- Terug naar de top van deze pagina -