Sint Laurens, Dorpskerk
Protestantse Kerk - Van Citterstraat 69

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Sint Laurens -

Kerkgebouw
Het dorp Sint Laurens is ontstaan uit de bebouwing rond het kasteel Popkensburg. Dit kasteel is mogelijk in het midden van de 13e eeuw gebouwd door Jan van Popkensburg en is in 1863 afgebroken. Het enige wat er thans nog van rest is de naam, die voortleeft in de na vele verbouwingen nog aanwezige kasteelboerderij.
Ten behoeve van de bewoners van Popkensburg en de omgeving daarvan werd ten oosten van het kasteel een kerk gesticht. Deze was gewijd aan de Heilige Sint Laurentius. De eerste schriftelijke vermelding van de kerk dateerd uit 1323.
Tijdens de Tachtig-jarige oorlog was het eiland Walcheren grotendeels in handen van de Geuzen. Op kasteel Popkensburg lag daarentegen een sterke Spaanse bezetting. Om te voorkomen dat troepen zich schuil zouden houden werden de meeste kerken op Walcheren verwoest. De kerk van Sint Laurens is waarschijnlijk in deze tijd ten gronde gegaan.
Eindelijk, op 22 maart 1640 viel het besluit om over te gaan tot herbouw van de oude kerk.  Deze kreeg de volgende afmetingen: 'lang 68 Middelburgse voeten, breed binnen de muren 34 voeten en hoog boven de vloer 21 voeten. Boven de kap een toren groot 4 voeten in het vierkant. De stijlen van de toren dienen 23 voeten lang te zijn en de makelaar 10 voeten. Op de toren een vergulde haan en appel. Voor de ingang een houten portaal, gedekt met leien.'
De bouw en de inrichting van de kerk zijn voorspoedig verlopen. Op 1 januari 1645 was het gebouw zover gereed dat er voor de eerste keer gepreekt kon worden.
In 1682 werd een er een galerij geplaatst tegenover de preekstoel tegen de oostkant van het kerkgebouw.
In de loop der eeuwen zijn er aan de kerk de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het dak van de kerk en de verwarming hersteld, het gewelfde plafond werd vervangen door een recht plafond met balken, de lambrisering werd hersteld evenals het torenuurwerk en de luidklok. Op 16 oktober 1952 werd de kerk weer in gebruik genomen. De totale restauratiekosten bedroegen uiteindelijk ca. f60.000,- In 1970 werd de restauratie afgerond door de klokkentoren te restaureren.
De kerk werd opnieuw gerestaureerd in 2009.

Orgel
In 1906 plaatste A.S.J. Dekker uit Goes een eenklaviers orgel in de Hervormde Kerk van Sint Laurens. Het was vermoedelijk het eerste orgel dat Dekker zelf bouwde.

De dispositie van het Dekker-orgel (1906):

Manuaal:
Bourdon
Prestant
Roerfluit
Gamba
Vox Celeste
Octaaf
Fluit
Octaaf
Cornet disc.


16 voet
8 voet
8 voet
8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
III sterk

Pedaal:
Subbas -  transmissie


16 voet

Werktuiglijke registers:
Koppel Pedaal-Manuaal

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Pedaalomvang: C-d'
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: pneumatische kegelladen

Het Dekker-orgel is in 1952 gelijktijdig met de kerkrestauratie hersteld door orgelbouwer Sanders. Hierbij werd het orgelbalkon verlaagd. Het orgel is thans in onderhoud bij de firma Pels & Van Leeuwen te 's-Hertogenbosch.


Foto : Collectie J. Snijders. Situatie tot 1952.

Met dank aan
K. Jasperse
J. Snijders

 

- Terug naar de top van deze pagina -