Tholen-stad, (voormalige) Onze Lieve Vrouwekerk / Waalse Kerk
Voormalig Waalse Kerk, later Rooms Katholieke Parochie - Markt

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Tholen-stad -

Kerkgebouw
Na de reformatie aan het einde van de 16e eeuw behoorde de Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk van Tholen niet meer langer toe aan de Rooms Katholieke Parochie van Tholen. Lange tijd gingen de parochianen in het naburige Brabant ter kerke, waarin Halsteren nog wel min of meer openlijk de katholieke leer mocht worden beleden. De Franse revolutie bracht vrijheid, gelijkheid en broederschap en in 1795 kochten de katholieken van Tholen het huis van de voormalige baljuw van Tholen aan de Dalemsestraat.  De kerk werd verbouwd en in 1795 ingewijd. Evenals vroeger de Grote Kerk, werd het gebouw gewijd aan Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart.
Het kerkgebouw begon echter begin 19e eeuw dermate veel gebreken te vertonen, dat er besloten werd naar een ander gebouw om te zien.  Nadat in 1815 de laatste Waalse predikant van Tholen met emiritaat ging, werd de 16e eeuwse Waalse Kerk aan de Markt door het stadsbestuur, dat de eigenaar ervan was, in 1818 verkocht aan de Rooms Katholieke Parochie. Een jaar later, op 12 mei 1819, werd het gebouw ingewijd en in gebruik genomen.

Eerste orgel
Bij de ingebruikname van de voormalige Waalse Kerk in Tholen als Rooms Katholieke Kerk op 12 mei 1819, was er ook een orgel in de kerk aanwezig. Het is niet bekend door wie dit was geleverd. 

Tweede orgel
Nadat het 18e eeuwse orgel (vermoedelijk gebouwd door J. de Volder) vanuit de Rooms Katholieke Sint Maria Magdalenakerk in 1813 was verkocht aan de Sint Eligiuskerk in Hoofdplaat, werd in 1815 een nieuw orgel in de kerk geplaatst. Het betrof een kabinetorgel maat het is niet bekend door wie het is gebouwd.
In 1837 werd het orgel vervangen door een nieuw tweeklaviers orgel, gebouwd door A. Meere uit Utrecht. Het oude kabinetorgel werd verkocht aan de Rooms Katholieke Parochie van Tholen en kreeg een plaats in het kerkgebouw aan de Makt in Tholen. 
George Hendricus Broekhuyzen Senior maakt in zijn Orgelbeschrijvingen, daterend uit de periode ca. 1850-1862 gewag van dit instrument met de opmerking “Was een kabinetorgel, oud en gebrekkig” zodat we mogen aannemen dat dit orgel toen al uit de kerk was verdwenen.

Derde orgel
Vermoedelijk moet er tussen circa 1850 en 1862 een nieuw orgel in de kerk zijn geplaatst. We weten dat dit instrument in 1900 werd overgeplaatst naar de huidige kerk en daarbij werd hersteld.

 

Geraadpleegde bronnen

Reliwiki

Broekhuizen Senior, George Hendricus (ca. 1850-1862)
Orgelbeschrijvingen
Amsterdam, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (1986)

 

- Terug naar de top van deze pagina -