Veere, Stadhuis
Stadhuis - Markt

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Veere -

Gebouw
In 1474 werd onder leiding van Evert Spoorwater begonnen met de bouw van een stadhuis te Veere. Het is gebouwd door de Mechelse familie Keldermans, die ook aan de plaatselijke Grote Kerk bouwden en het stadhuis in Middelburg vervaardigden.
De huidige toren werd in 1591 gebouwd naar ontwerp van Adriaan de Muer uit Brugge, waarop in 1597 de windvaan werd aangebracht. De toren werd voorzien van een carrillon.
Thans is het fraaie gebouw in gebruik als trouwzaal, museum en is er een werkkamer voor de gemeente-archivaris, in dienst bij het Zeeuws Archief te Middelburg.

Orgel
In 1832 bouwde de Middelburgse stadsorgelmaker Frederik van der Weele een kabinetorgel dat in 1938 aan het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen werd geschonken door ir. P.G. Meijers. Deze stonden het op hun beurt weer af aan het Zeeuws Museum in Middelburg.
Het instrument werd in 1997 gerestaureerd door Fama & Raadgever.
In 1996 werd het orgel in Huis 's-Hertogenbosch in Middelburg geplaatst.
In 1999 is het Van der Weele-orgel in de Trouwzaal van het Stadhuis in Veere geplaatst en behoeft momenteel dringend een restauratie.

De dispositie van het Van der Weele-orgel (1832):

Hoofdwerk:
Holpyp basc./disc.
Fiool di Gamba disc.
Fluyt basc./disc.
Prestant disc.
Quint disc.
Octaav basc./disc.


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
3 voet
2 voet
 

Pedaal:
Aangehangen


 

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant
Ventiel
Piano/Forte-trede

 

 Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f
Stemming: eenredig zevend
Toonhoogte: a = 415 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

 

Geraadpleegde literatuur

Kluiver, J.H. (1973)
Historische Orgels in Zeeland, deel I
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1973

Met dank aan
P. Blom

 

- Terug naar de top van deze pagina -