Vlissingen, (voormalig) Doopsgezinde Kerk
Voormalig Doopsgezinde Kerk - Peperdijk

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
Vanaf circa 1601 kerkten de Doopsgezinden in Vlissingen in het achterhuis van een koopmanswoning aan de Oude Haven.
In 1840 werd door de Doopsgezinde Gemeente van Vlissingen een kerk gebouwd aan de Peperdijk, de huidige Aagje Dekenstraat. Het gebouw werd in 1841 in gebruik genomen.
Dit gebouw is in 1890 vernieuwd door een nieuwe 'Vermaning' aan de Van Dishoeckstraat, evenals de een jaar eerder gereedgekomen
Doopsgezinde Kerk in Middelburg gebouwd in neorenaissancestijl.
In de Tweede Wereldoorlog werd dit kerkgebouw totaal verwoest bij oorlogshandelingen op 24 april 1942.
Na de oorlog werd het kerkgebouw niet herbouwd maar nam men een nieuwe
kerk aan de Vrijdomweg in gebruik.


Situatie circa 1601-1840.              Situatie 1840-1890                                                                                                                    
Foto : Collectie DG Walcheren. Tekening : Collectie DG Walcheren             


Situatie 1890-1942
Tekening : Collectie Reliwiki                                                                        

Orgel
De Doopsgezinde Gemeente van Vlissingen kocht in 1848 een kabinetorgel aan van C.P. van Sprang, orgelmaker te Vlissingen. Mogelijk was Sprang de originele bouwer van dit orgel.

De dispositie van het voormalige Sprang?-orgel (1848):

Manuaal:
Prestant disc.
Holpijp
Prestant
Fluit
Octaaf
Cornet


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
III sterk

 


 

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant
Ventiel

 

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend?
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

Het instrument heeft in het tweede kerkgebouw vanaf 1890 dienst gedaan tot 1909, toen het werd vervangen door een orgelharmonium.

 

Geraadpleegde literatuur

Kluiver, J.H. (1974)
Historische Orgels in Zeeland, deel I (Noord- en Zuid-Beveland), II (Walcheren)
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1974

 

- Terug naar de top van deze pagina -