Vlissingen, (voormalige) Nieuwe Middelkerk
Voormalig Gereformeerde Kerk - Vrouwenstraat

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
De Middelkerk te Vlissingen, ook wel Kleine Kerk genoemd, stond op de hoek van de Wagenaarstraat/Kleine Kerkstraat en was in 1585 gebouwd op last van de Generale Staten ten dienste van het Engelse garnizoen, dat in die periode in Vlissingen gevestigd was. Na vertrek van de troepen in 1616 werd de Middelkerk in gebruik genomen door de Nederduits Hervormde Gemeente, die het gebouw sterk vergrootten.
Aan het begin van de 19e eeuw werd de Middelkerk afgebroken. In 1899 werd deze vervangen door de Nieuwe Middelkerk aan de Vrouwestraat.
De Nieuwe Middelkerk kwam aan het begin van de 20e eeuw echter dusdanig tussen de fabrieksgebouwen van scheepswerf De Schelde te staan, dat in de jaren '20 van de vorige eeuw werd besloten een nieuwe Gereformeerde Kerk te bouwen aan de Paul Krugerstraat. Nadat de Petruskerk in gebruik werd genomen, werd de Nieuwe Middelkerk afgebroken.

Eerste orgel
Of zich in de Middelkerk te Vlissingen een orgel heeft bevonden, is onbekend.
Wel werd in 1899 in de Nieuwe Middelkerk een mogelijk tweedehands orgel geplaatst door een onbekende bouwer.
Dit instrument is in 1920 vervangen door een orgel van de firma Dekker uit Goes.

Tweede orgel
Zie voor de geschiedenis van het tweede Dekker-orgel de (voormalige) Petruskerk te Vlissingen, waar het orgel in 1929 naar toe werd overgeplaatst.

 

Geraadpleegde Bronnen

Gerefomeerde Kerk Vlissingen (1945)
De kerk in stormgetij, herinneringen aan het kerkelijk leven van de Gereformeerde kerk te Vlissingen tijdens de oorlogsjaren, 10 mei 1940-5 mei 1945
Vlissingen, 1945

Archief P. Sevestre

Met dank aan

H. Feij

 

- Terug naar de top van deze pagina -