Vlissingen, (voormalige) Open Hof
Protestantse Gemeente - Alexander Gogelweg

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
Begin jaren '60 van de vorige werd Vlissingen sterk uitgebreid. Ook de Hervormde Kerk groeide daar met mee met het gevolg dat er in Pauwenburg een nieuwe wijkgemeente ontstond. Van 1966 tot 1972 werd er gebruik gemaakt van een houten hulpkerkje aan de Troelstraweg waar ook de Rooms Katholieke Parochie van Vlissingen diensten hield. De noodzaak van een echt kerkgebouw werd steeds groter en na diverse beraadslagingen werd een wijkcentrum gerealiseerd, "Open Hof", gelegen aan de Alexander Gogelweg met daarbij een kerkruimte voor de Gereformeerde Kerk. De Rooms Katholieken mochten van dit kerkgebouw gebruik maken voor de eucharistievieringen op zondag. Op 30 juni 1971 werd de eerste steen gelegd en in 1972 werd het kerkgebouw in gebruik genomen.
Tegenwoordig wordt de kerk gebruikt door de Protetstanste Wijkgemeente 'Open Hof'.
Per 1 januari 2013 is het kerkgebouw gesloten wegens teruglopend kerkbezoek. De gemeenteleden zijn sindsdien op de Grote- of Sint Jacobskerk te Vlissingen aangewezen. Het gebouw bleef wel in gebruik voor doordeweekse activiteiten zoals koorrepetities en jongerenactiviteiten.

Voormalig orgel
In 1972 bouwde de firma Pels & Van Leeuwen een nieuw orgel (opus 784) voor de Open Hof. De pedaalregisters zijn gedeeltelijk gecombineerd met de registers van het Nevenwerk. Zo is de Bourdon 16' van c tot f' in de Holpijp 8', de Quintadeen 8' van c tot f;  in de Quintadeen 4' en de Octaaf 4' van c tot f' uit de Prestant 2'. Het instrument bezit een derde klavier dat als koppelklavier tussen Hoofdwerk en Nevenwerk dient.

De oorspronkelijke dispositie van het voormalig Pels & Van Leeuwen orgel (1972):

Hoofdwerk:
Roerfluit
Prestant
Speelfluit
Mixtuur
Dulciaan


8 voet
4 voet
2 voet
III sterk
8 voet

Nevenwerk:
Holpijp
Quintadeen
Prestant
Nasard
Cimbel


8 voet
4 voet
2 voet
1 1/3 voet
II sterk

Pedaal:
Bourdon
Quintadeen
Octaaf


16 voet
8 voet
4 voet

Werktuiglijke registers:
Koppelklavier
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Nevenwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g
Pedaalomvang: C-f
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen

In 2005 kreeg het orgel een grote onderhoudsbeurt waarbij onder meer door her-intonatie een betere balans werd verkregen tussen Hoofdwerk en Nevenwerk. Ook werd de Nasard 1 1/3' opgeschoven tot een 2 2/3'.

De dispositie van het voormalig Pels & Van Leeuwen orgel (1972) sinds 2005:

Hoofdwerk:
Roerfluit
Prestant
Speelfluit
Mixtuur
Dulciaan


8 voet
4 voet
2 voet
III sterk
8 voet

Nevenwerk:
Holpijp
Quintadeen
Nasard
Prestant
Cimbel


8 voet
4 voet
2 2/3 voet
2 voet
II sterk

Pedaal:
Bourdon
Quintadeen
Octaaf


16 voet
8 voet
4 voet

Werktuiglijke registers:
Koppelklavier
Koppel Pedaal-Hoofdwerk
Koppel Pedaal-Nevenwerk

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-g
Pedaalomvang: C-f
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleepladen


Na de kerksluiting in 2013 is het orgel in 2017 verkocht aan een kerk in Polen.

Met dank aan
J. de Munck
J. Vogel

 

- Terug naar de top van deze pagina -