Vlissingen, (voormalige) Sint Jacobuskerk
Voormalig Rooms Katholieke Kerk- Wilhelminastraat

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
Na een kerkhuis in de Koestraat in Vlissingen, kocht de Rooms Katholieke parochie twee huizen op de Pottekaai (Wilhelminastraat) en twee huizen in het Groenewoud. Er werd een lening uitgeschreven en daarna kon er worden gesloopt. Alleen de gevels bleven namelijk staan en daarachter kwam het nieuwe kerkgebouw. De eerste steen werd gelegd op 24 augustus 1804.  Op 28 mei 1805 werd de nieuwe kerk ingewijd en toegewijd aan Sint Jacobus.
Door toename van het aantal kerkgangers moest in 1818 het kerkgebouw worden vergroot. In 1856 werd geprobeerd om het pand naast de kerk aan te kopen. Dat zou dan gesloopt worden om de kerk op die plaats te vergroten. Aangezien de kosten voor dit huis te hoog waren, werd aan de andere kant het pand aangekocht. De bestaande kerk werd afgebroken, evenals het aangekochte huis. Onder grote belangstelling werd de eerste paal voor de nieuw te bouwen kerk door de stad gedragen, met de heibaas erbovenop! De eerste steenlegging van de R.K. Sint Jacobuskerk had plaats op 6 juli 1857. De plechtige inwijding van de nieuwe Sint-Jacobuskerk aan de Pottekaai (later Wilhelminastraat) vond plaats op 28 juli 1858.
Toch heeft deze kerk niet lang dienst gedaan. Aangezien de parochie flink groeide en het kerkgebouw gebreken vertoonde door onvakkundige bouw, werd gedacht aan verbouwing. Men besloot eerst om een nieuwe kerk te bouwen op de te dempen Pottekaai maar dit plan ging niet door. Met toestemming van de bisschop werd een stuk grond aangekocht aan de Singel, waar in 1911 de Onze Lieve Vrouwekerk werd gebouwd.De oude Sint Jacobuskerk werd gesloten, verkocht en afgebroken door de firma Van Hecke.


Tekening : Repro

Eerste orgel
Het orgel in de eerste kerk aan de Pottekaai werd aangekocht van een zekere A. Leroy uit Middelburg. De aankoopsom bedroeg f600,-. Voor ongeveer f200,- werd het instrument gerestaureerd door de Middelburgse stadsorgelmaker Frederik van der Weele. Op 16 december 1805 werd het goedgekeurd waarbij men enkele kleine gebreken voor lief nam.
Eerste organist was Marinus Terwiel.
In juli 1822 moest het orgel worden gerepareerd. De kosten hiervoor bedroegen f266,- In 1830 bleek het instrument niet meer te herstellen zodat het werd vervangen door een nieuw instrument.

Tweede orgel
Zie voor de geschiedenis van het tweede orgel de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen waar het orgel in 1911 naar toe werd verhuisd.

Geraadpleegde Bronnen

Schutijser, A.J. (1980)
De geschiedenis van de Rooms-Katholieke Parochie van Vlissingen
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1980

 

- Terug naar de top van deze pagina -