Vlissingen, (voormalig) Waalse Kerk
Voormalig Waalse Kerk

- Orgeloverzicht - Andere orgels in Vlissingen -

Kerkgebouw
De Waalse gemeente te Vlissingen hielden in de 16e en 17e eeuw kerkdiensten in de eerste
Engelse Kerk te Vlissingen. Midden 17e eeuw nam de Waalse Gemeente vermoedelijk een eigen kerkgebouw in gebruik. Dit is echter al bij de beschieting van Vlissingen door de Engelse vloot in 1809 verloren gegaan.

Orgel
Aan het einde van de 17e eeuw was er in de Waalse kerk al een orgel geplaatst. De maker hiervan is niet bekend. In 1771 is dit instrument uitgebreid, waarschijnlijk door de stadsorgelmaker Albertus van Os. De ingebruikneming na deze uitbreiding vond plaats op 28 november 1771.
In 1781 herstelde Johannes van Overbeek uit Middelburg de Fagot en hij verhielp 'het gebrek aan windstooting'. H.H. Hess uit Gouda kreeg een jaar later de opdracht het orgel te stemmen en een 'defaut notable' te verhelpen. We mogen aannemen dat dit de onvastheid van het geluid betreft, waarschijnlijk een jaar eerder niet (genoeg) verholpen.
In 1788 werd een Trompet 8' en een piano-forte inrichting aangebracht door ene zekere J. de Bakker.
De orgelmaker J.H. Kalbfleisch breidde in 1793 het instrument uit met een Borstpositief met 4 stemmen. Men was zo tevreden met het resultaat dat Kalbfleisch de opdracht kreeg een nieuwe hoofdwerk
windlade te maken. In 1795 verhuisde Kalbfleisch uit naar Amsterdam waardoor Frederik van der Weele de opdracht kreeg om het werk te voltooien.

De dispositie van het orgel (17e eeuw) vanaf 1795:

Hoofdwerk:
Prestant
?
?
?
?
?
?
?
?
Trompet
Fagot


8 voet
?
?
?
?
?
?
?
?
8 voet
8 voet

Borstwerk:
Holpijp
Fluit travers of Viola di Gamba disc.
Fluit
Gemshoorn


8 voet
8 voet
4 voet
2 voet

Pedaal:
aangehangen

 

Werktuiglijke registers:
Tremulant

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-c'''?
Pedaalomvang: C-d?
Stemming: evenredig zwevend?
Toonhoogte: a = 440 Hz?
Tractuur: mechanische sleepladen

Bij de beschieting van Vlissingen door de Engelse vloot in 1809 ging de kerk met het orgel in vlammen op. 

Geraadpleegde Bronnen

Kluiver, J.H. (1974)
Historische Orgels in Zeeland, deel I (Noord- en Zuid-Beveland), II (Walcheren)
Middelburg, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1974

 

- Terug naar de top van deze pagina -