Waterlandkerkje, Dorpskerk
Protestantse
Kerk - Molenstraat

- Orgeloverzicht -

Kerkgebouw
Nadat de vervallen Katholieke Kerk in de Oudemanspolder, vlak bij de huidige landsgrens Nederland-Belgi door de Franse troepen in 1673 was verwoest, werd iets noordelijker een nieuwe kerk gebouwd. De kerk werd in 1674 in gebruik genomen en hier omheen ontstond het dorp Waterlandkerkje.
In 1708 werd deze kerk eveneens beschadigd door de Fransen. De kerk werd in 1713 herbouwd, in 1760 voorzien van een toren en in 1913 ingrijpend gerestaureerd. De laatste restauratie vond plaats in 1958.
In 1981 werd een nieuwe toren op de kerk geplaatst en vanaf 2001 is de kerk eigendom van de Schting Oude Zeeuwse Kerken.

Orgel
Nadat in 1988 het tweede harmonium niet meer van voldoende kwaliteit werd geacht om de gemeentezang mee te begeleiden, werd te Waterlandkerkje besloten een nieuw instrument aan te schaffen. Een (tweedehands) pijporgel leek financieel niet haalbaar, tot er een orgel werd geschonken door de Zusters van het Heilig Hart.
Dit orgel was namelijk in 1961 gebouwd door D.A. Flentrop voor een kapel van het Antoniusziekenhuis in IJmuiden.

De dispositie van het Flentrop-orgel (1961):

Manuaal:
Holpijp
Gedekt
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Cimbel


8 voet
8 voet
4 voet
4 voet
2 voet
I-II sterk

Pedaal
Aangehangen

 

Overige gegevens:
Manuaalomvang: C-f'
Pedaalomvang: C-d
Stemming: evenredig zwevend
Toonhoogte: a = 440 Hz
Tractuur: mechanische sleeplade

 

 

In 1965 is het Flentrop-orgel overgebracht naar de kapel van het ziekenhuis van de Zusters van het Heilig Hart in Sluiskil. Het ging hier om een schenking van de gezamenlijke industrie van de gemeente Sluiskil aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen aan de kapel van het ziekenhuis in Sluiskil.
Nadat dit ziekenhuis fuseerde met een ziekenhuis in Terneuzen, werd het orgel voor de duur van zijn bestaan in bruikleen gegeven aan de Hervormde Gemeente van Waterlandkerkje. Het orgel werd in december 1988 in Waterlandkerkje in gebruik genomen.
Bij overname van de kerk door de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, is het Flentrop-orgel eveneens in het bezit daarvan gekomen.
Het orgel is momenteel in onderhoud bij Orgelmakerij Gebr. Reil te Heerde.

 

Geraadpleegde bronnen

Protestantse Gemeente Waterlandkerkje
Brochure Dorpskerk Waterlandkerkje

Met dank aan
A. Tazelaar

 

- Terug naar de top van deze pagina -