Sluiting Moza´ekkerk Gapinge
Klik hier voor meer informatie over de orgelhistorie van de Moza´ekkerk te Gapinge

Waarschijnlijk zal binnenkort de sluiting van de Moza´ekkerk te Gapinge een feit zijn. Sinds de Gereformeerde Kerk te Gapinge en de Hervormde Gemeente zijn gefuseerd tot Protestantse Kerk in Nederland, worden de kerkdiensten afwisselend in de Gereformeerde Moza´ekkerk en de Hervormde Torenkerk gehouden. Toch was sluiting van een van beide gebouwen onvermijdelijk, waarbij de aanwezigheid van twee bijzonder waardevolle orgels deze keuze extra moeilijk maakte.
Tenslotte is besloten de Moza´ekkerk op korte termijn te verkopen. Een voortijd uitgebracht bericht in de Provinciaal Zeeuwse Courant maakte op 26 november melding van definitieve verkoop, wat echter niet correct is. De bewuste belangstellende heeft bij de Gemeente Veere ge´nformeerd of het mogelijk is het bestemmingsplan te wijzigen alvorens over te gaan tot aankoop van de kerk, waarvor het college van B&W toestemming heeft gegeven. Pas na communicatie met de kerkelijke gemeente hierover kan tot definitieve aankoop worden overgegaan, wat mogelijk pas begin 2010 een feit zal zijn. Wat er met het Hess?-orgel gaat gebeuren, is thans nog niet bekend.

 

Zie ook het artikel '2011/06/15: Diverse kerksluitingen op Walcheren'

Terug naar het nieuwsoverzicht