In memoriam Drs. P. Sevestre
Klik hier voor meer informatie over de orgelhistorie van de Grote- of Sint Nicolaaskerk te Brouwershaven

Drs. P. Sevestre, werkzaam bij de Stichting Orgelarchief Maarten Vente, december 2008

Op 23 januari 2009 overleed totaal onverwacht - op de leeftijd van 61 jaar - Prosper Sevestre, onder meer medewerker aan deze website.

Prosper, in 1947 in Den Haag geboren, studeerde bij Wim van de Panne, Joop Schouten, Rienk Jiskoot, Arie Eikelboom, Kees van Eersel en Bram Beekman. Naast het doctoraal examen bedrijfseconomie behaalde hij in 1984 het diploma Kerkmuziek met aantekening voor Cantoraat. Achtereenvolgens was hij organist in de Vaste Burchtkerk en de Oude kerk in Voorburg, de Verzoeningskerk in Rijswijk en de Jacobuskerk in Renesse. In 1995 werd Prosper vaste organist van het Niehoff/Van Vulpen-orgel (1557/1968) in de Grote- of St. Nicolaaskerk in Brouwershaven.

Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke functies in de orgelwereld. Zo was hij penningmeester en daarna voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (KNOV) en de Vereniging Nederlands Platform voor de Orgelkunst en - cultuur (VNPO), die het initiatief namen tot de jaarlijkse Nationale Orgeldag. Ook had hij zitting in het bestuur van de Stichting Orgelarchief Maarten Vente in Utrecht, waar hij vanaf najaar 2008 veel werkzaamheden verrichtte. Voor Radio Omroep Schouwen-Duiveland stelde hij sinds 2003 iedere zondagavond het programma 'Klasse Klassiek' samen en werkte incidenteel als presentator voor de Zomertoer en bijzondere evenementen op het eiland.

Voor de Zeeuwse orgelcultuur heeft Prosper veel betekend: hij bezat een grote kennis van het orgelbestand in de provincie Zeeland. Over orgels uit de periode van de wederopbouw na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 heeft hij gepubliceerd in tijdschriften als Het Orgel, Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken en Kroniek van het land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland).

Sinds 2007 werkten Prosper Sevestre en schrijver dezes nauw samen aan deze website, met als doel het complete orgelbestand van Zeeland in heden en verleden te inventariseren. Prosper heeft de complete realisatie van dit project - en in het bijzonder zijn meesterwerk, de publicatie van Schouwen-Duivelands orgelbezit - niet meer mee kunnen maken. In de nacht van 22 op 23 januari 2009 overleed hij zeer plotseling. Met hem verliezen we een heel vakkundig en gedreven organist, met grote deskundigheid over het orgel en aan het orgel gerelateerde zaken, maar vooral ook een zeer aimabel mens.

Jan van der Male - webmaster
Haarlem, januari 2009

Terug naar het nieuwsoverzicht